Doeltreffend onderhoud en beheer betekent de installatie zo optimaal mogelijk laten functioneren. Preventief onderhoud, renovaties en interventies bij complicaties, zijn daarbij cruciaal. Zaman groep beschikt over de mogelijkheid om via Gebouwenbeheer systemen de infrastructuur van op afstand te monitoren. Men kan kiezen voor een centraal systeem dat wordt beheerd door Zaman of door de klant zelf. U krijgt daarmee ook inzicht in de trends, u wordt geïnformeerd over alarmen, u stelt klokken en parameters in... alles met één doel: een optimaal klimaat verzekeren tegen een minimale energiekost.

Dankzij het GBS worden interventies ter plaatse tot een minimum beperkt en is er maximale controle op de werking en het rendement van de installatie.